Výstava - Valaská kolonizácia

Výstava - Valaská kolonizácia

Termín: od 28.2.2017 do 31.8.2017

Horské a podhorské územie Slovenska v prvých storočiach po vzniku Uhorska bolo slabo zaľudnené. Jeho osídľovanie sa riešilo aj príchodom kolonizátorov zo západu, najmä z nemeckého územia, ale aj z východu valaskou a rusínskou kolonizáciou.

Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici a s Ovčiarskym múzeom v Liptovskom hrádku pre vás pripravilo výstavu „Valaská kolonizácia ... samostatne a pritom spoločne", ktorá sa venuje tejto tématike z pohľadu pastierskeho obyvateľstva.

Výstava prináša verejnosti prezentáciu kultúrnych vplyvov valaskej kolonizácie v oblasti severozápadného Slovenska a na Morave. Stopy valaskej kolonizácie pretrvali v tradičnej ľudovej architektúre, ľudovom odeve, ľudovej strave, remeslách i v duchovnej kultúre horských a podhorských obcí na oboch stranách hranice.

Prídite si pozrieť originálne predmety zo salašov, medzi ktoré patrí napríklad pastiersky odev, pastierske biče, zdobené pastierske palice, ale aj hudobné nástroje alebo bačovský riad, črpáky alebo veľké varechy.

Výstava prostredníctvom textového, obrazového a trojrozmerného materiálu prezentuje skutočnosť, že  hoci valaská kolonizácia prešla viacerými európskymi krajinami, najvýraznejšie kultúrne stopy  zanechala  na území Slovenska, kde  pôvodnú  roľnícku kultúru obohatila viacerými charakteristickými  znakmi.

Video z vernisáže výstavy si môžete pozrieť tu.

Miesto konania

Trenčiansky hrad - budova KASÁRNE

Zabezpečuje

Trenčiasnke múzeum v Trenčíne

Fotogaléria

16 fotografií