Výtvarná súťaž "Ukáž svoj talent"

Výtvarná súťaž "Ukáž svoj talent"

Termín: od 1.3.2017 do 23.4.2017

Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje úvodný ročník výtvarnej súťaže "Ukáž svoj talent". Jej poslaním je uctiť si jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov Ladislava Medňanského a podporiť amatérskych a začínajúcich umelcov. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto splní podmienky a pravidlá súťaže. Úroveň výtvarných prác zaradených do troch kategórií bude hodnotiť odborná komisia zložená zo zástupcov Trenčianskeho múzea a Oľgy Medňanskej. Víťazné práce budú vyhlásené a zverejnené dňa 23.04.2017 na internetových stránkach Trenčianskeho múzea.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

Kategória I. - autori vo veku do 15 rokov
Kategória II. - autori vo veku od 16 do 30 rokov
Kategória III. - autori vo veku 31 a viac rokov

Súťaž bude prebiehať v termíne od 1.3.2017 do 23.4.2017

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Organizátor

Trenčianske múzeum v Trenčíne