Výtvarné spektrum 2016

Výtvarné spektrum 2016

Termín: od 2.9.2016 do 30.9.2016

Výstava pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa bude konať od 02. do 30. septembra 2016 v priestoroch Kasárne Trenčianskeho hradu. Vernisáž výstavy a odovzdávanie cien sa uskutoční v piatok 02. septembra 2016 o 17:00 hodine.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia a odborným garantom je Národné osvetové centrum.

Hlavný organizátor:

Trenčianske osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Spoluorganizátori:

Trenčianske múzeum Trenčín, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín

Partneri projektu:

Mesto Trenčín, Umelecké diela Eva Šternová, Skloneko Trenčín, Art Frame s.r.o., Trenčín

Miesto konania

Trenčiansky hrad - Kasáreň

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum

Organizátor

Trenčianske osvetové stredisko

Fotogaléria

15 fotografií