Výtvarné spektrum 2019

Výtvarné spektrum 2019

Termín: od 6.9.2019, 15:00 do 29.8.2019

Národné osvetové centrum, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozývajú na vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie ocenení z 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku 6. septembra 2019 (piatok) o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch Kasárne v areáli Trenčianskeho hradu.
K výstave sú pripravené aj zaujímavé sprievodné podujatia: 
Rozborový seminár k výstave
- piatok 6. septembra 2019 o 15.00 hod. vo výstavných priestoroch Kasárne v areáli Trenčianskeho hradu

Tvorivé dielne 
- 6. - 7. septembra 2019
maľba - Mgr. Veronika Miková
textil - Bc. Milada Ždrnja
kolorovaná monotypia - Mgr. Jozef Švikruha
keramika - Mgr. Soňa Zelisková
Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne

Komentovaná prehliadka expozícií a výstav Galérie Miloša Alexandra Bazovského
- 7. septembra 2019 o 13.00 hod
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne


Miesto konania

Trenčiansky hrad, Kasáreň

Zabezpečuje

Organizátor

Národné osvetové centrum, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja