Vývoj uhorského vojenstva a výzbroj uhorských bojovníkov v 11. až 14. storočí

Vývoj uhorského vojenstva a výzbroj uhorských bojovníkov v 11. až 14. storočí

Termín: od 9.2.2023, 16:00 do 9.2.2023, 17:00

Väčšina ľudí si pri počutí termínu Uhorsko alebo uhorské vojsko, spravidla predstaví maďarského jazdca s lukom, ktorý chvatne uniká pred nepriateľom a strieľa po ňom šípy. Dokonca staršia maďarská historiografia, a v nadväznosti na ňu aj tá slovenská, dlho zastávala názor, že v Uhorskom kráľovstve sa po celý stredovek udržali nomádske bojové zvyklosti starých Maďarov. Bolo to však naozaj tak? Boli uhorskí bojovníci nositeľmi stepného bojového systému aj v období stredoveku?

Akú úlohu zohrávalo pri zrode vlastného uhorského bojového prejavu slovanské obyvateľstvo a jeho vojenské tradície? A napokon - aké zbrane a výstroj používali uhorskí bojovníci? Odpovede na tieto, ale aj mnohé iné otázky Vám prinesie pripravovaná prednáška historika Mgr. Dávida Gregoru, ktorý je zároveň vedúcim spolku oživenej histórie Milites Nobiles. Na prednáške sa bude zaoberať vývojom fenoménu vojenstva a vojenskej kultúry v Uhorskom kráľovstve v období 11.až 14. storočia, teda vznikom Uhorského kráľovstva počínajúc a končiac feudálnou anarchiou v Uhorskom kráľovstve na prelome 13. a 14. storočia.

Vstup na prednášku je voľný.

Srdečne vás pozývame!

Miesto konania

Kongregačná sála, Župný dom

Zabezpečuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne