Voľné pracovné miesta: "REFERENT ODDELENIA PREVÁDZKY A SPRÁVY BUDOV"

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín

hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon

práce vo verejnom záujme do funkcie

 REFERENT ODDELENIA PREVÁDZKY A SPRÁVY BUDOV TRENČIANSKEHO MÚZEA V TRENČÍNE

 

 Pracovisko:  Jilemnického 532/2, Trenčín

Počet pracovných miest: 1

 Nástup:  ASAP

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v stavebnom odbore
 • Občianska a morálna bezúhonnosť
 • Samostatnosť
 • Organizačné schopnosti
 • Administratívne schopnosti
 • Schopnosť rieši problémy
 • Odolnosť voči stresu
 • Kultivovaný slovný prejav
 • Slovenský jazyk slovom aj písmom
 • Znalosť cudzieho jazyka výhodou
 • Prax v odbore min. 3 roky

 Charakteristika činnosti:

 • Komplexné zabezpečovanie správy majetku Trenčianskeho múzea v Trenčíne a jeho objektov.
 • Vykonávanie inžinierskej činnosti na investičných akciách Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
 • Vykonávanie technického dozoru nad drobnými stavbami, stavebnými úpravami a udržiavacími prácami.
 • Zabezpečovanie podkladov pre prípravu realizácie stavby /projektová dokumentácia, zmluvy, investičný zámer/.
 • Riadenie, kontrolovanie prípravy, realizácia a ukončenie investičných akcií.
 • Komunikácia s dodávateľmi a inštitúciami (Krajský pamiatkový úrad, Mestský úrad Trenčín, Trenčiansky samosprávy kraj, ...).
 • Koordinovanie činností vyplývajúcich zo zmluvných a obchodných vzťahov s dodávateľskými spoločnosťami pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky múzea a jeho pobočiek.

 

Základná mzda (brutto):

Výška funkčného patu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od odbornej praxe a skúseností uchádzača. Nástupný plat min. vo výške 1300,- eur.

 

Benefity:

 • miesto výkonu práce v centre Trenčína
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • flexibilná pracovná doba
 • účasť na kultúrnych podujatiach konaných na Trenčianskom hrade
 • ICOM karta – bezplatné vstupné do svetových múzeí
 • firemné aktivity
 • mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (ak prac. pomer trvá viac ako 6 mesiacov)
 • príspevok na rekreáciu

 

Životopis s prehľadom zamestnaní posielajte do odvolania ponuky:

E-mailom: personalne@muzeumtn.sk

Poštou: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Jilemnického 532/2, 911 01 Trenčín

 

Uchádzači  spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.