Voľné pracovné miesto: asistent/ka riaditeľa, projektový/á manažér/ka Trenčianskeho múzea v Trenčíne AKTUÁLNE

Trenčianske múzeum v Trenčíne

prijme do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme

  na obsadenie miesta

„asistent/ka riaditeľa, projektový/á manažér/ka

Trenčianskeho múzea v Trenčíne“

 Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • ukončené min. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 •  znalosť práce s MS OFFICE
 • samostatnosť
 • organizačné schopnosti
 • administratívne schopnosti
 • schopnosť riešiť problémy
 • odolnosť voči stresu
 • kultivovaný slovný prejav
 • slovenský jazyk slovom aj písmom
 • znalosť cudzieho jazyka - výhodou
 • prax v odbore vítaná
 • samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných  verejných zdrojov

Pracovisko: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, Trenčín

Nástup:  január 2023

Druh a dĺžka pracovného pomeru: plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na čas zastupovania  počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny:

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme.

 

Charakteristika činnosti:

-        samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných  verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov najmä dotácií z MKSR a Fondu na podporu umenia

-        činnosti spojené s koordináciou projektov, projektových aktivít a úloh

-        samostatná odborná príprava projektov až do ukončenia realizácie

-        evidencia a administrácia dokumentov súvisiacich s projektom

-        práca s elektronickými systémami na podávanie žiadostí o dotácie

-        vybavovanie bežnej korešpondencie riaditeľa

-        vedenie chodu kancelárie riaditeľa /plánovanie návštev/

-        vedenie spisovej agendy riaditeľa, plnenie operatívnych úloh

-        vybavovanie a vedenie evidencie sťažností

-         vedenie evidencie smerníc, zmlúv, výkazov práce, rozborov činností a pod.

 

Benefity zamestnávateľa:

 • miesto výkonu práce v centre Trenčína
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • flexibilná pracovná doba

 

Životopis s prehľadom zamestnaní posielajte písomne alebo osobne :

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, 912 50 TRENČÍN

E-mailom:     personalne@muzeumtn.sk

 

 

 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.