Voľné pracovné miesto: "Historik/Historička"

Trenčianske múzeum v Trenčíne

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme na pozíciu

„Historik/Historička"

Pre pracovisko: Trenčianske múzeum v Trenčíne

Počet pracovných miest: 1

Nástup: asap

Základné podmienky:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore história (ako jednoodborové štúdium, v rámci učiteľského štúdia alebo v rámci medziodborového štúdia, alebo v príbuznom študijnom odbore)
 • práca s PC (znalosť textových, tabuľkových, poštových a prezentačných programov, internetových prehliadačov)
 • bezúhonnosť
 • profesijné zameranie na historické obdobie v rozmedzí rokov 1900 – súčasnosť
 • orientácia v historickom fonde numizmatiky
 • aktívne ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka

Nad rámec základných podmienok uvítame:

 • predchádzajúcu odbornú prax v múzeu
 • orientáciu v dejinách Považia, historickej Trenčianskej župy alebo Trenčína a jeho okolia
 • schopnosť čítať s porozumením a prekladať historické texty v latinčine a maďarčine
 • zoznam publikovaných článkov

Náplň práce:

 • tvorba zbierok historického charakteru (trojrozmerný, plošný materiál) v zmysle akvizičnej politiky zamestnávateľa a tvorba sprievodnej odbornej evidencie
 • odborné spracúvanie historických zbierok v druhostupňovej odbornej evidencii elektronickou formou
 • ochrana a správa zverených zbierkových fondov, depozitárov a dodržiavanie depozitárneho režimu
 • výskum v teréne a vedecké hodnotenie formou výskumných správ a vedeckých hodnotení
 • sprístupňovanie historických zbierok formou výstav a expozícií a tvorba sprievodnej odbornej evidencie (vypracovanie libreta a scenára)
 • spravovanie vybraných historických fondov
 • vykonávanie odbornej revízie a tvorba sprievodnej odbornej evidencie
 • publikovanie odborných článkov v odborných periodikách, monografiách, zborníkoch a pod.
 • prezentácia odbornej činnosti formou prednášok, účasťou na konferenciách a pod.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

Výška funkčného platu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od odbornej praxe a skúseností uchádzača. Nástupný plat vo výške 1100,- eur.

Benefity:

 • miesto výkonu práce v centre Trenčína
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • flexibilná pracovná doba
 • účasť na kultúrnych podujatiach konaných na Trenčianskom hrade
 • ICOM karta – bezplatné vstupné do svetových múzeí
 • účasť na športovom podujatí
 • účasť na poznávacom zájazde
 • mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (prac. pomer trvá viac ako 6 mesiacov)
 • možnosť odbornej sebarealizácie a osobného rastu
 • príspevok na rekreáciu

Životopis s prehľadom zamestnaní posielajte do odvolania ponuky:

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, 912 50 TRENČÍN

E-mailom: personalne@muzeumtn.sk

Vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.