Voľné pracovné miesto: "KONZERVÁTOR/KONZERVÁTORKA"

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE

Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín

 

prijme do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto

na výkon práce vo verejnom záujme

 

KONZERVÁTOR/KONZERVÁTORKA

(samostatné konzervovanie zbierkových predmetov a vykonávanie ucelených konzervátorských úkonov pri záchrane umeleckých diel)

 

Pre pracovisko: Podjavorinské múzeum Nové Mesto nad Váhom

Počet pracovných miest: 1

Nástup: 01.05.2024

Dĺžka pracovného pomeru:

 • na čas zast. materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky
 • plný pracovnú úväzok, doba určitá 1 rok

 Podmienky:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
 • v príslušnom odbore /umelecký priemysel, chemický priemysel/
 • odborná prax vítaná
 • flexibilita, samostatnosť, práca v kolektíve
 • bezúhonnosť

                      

Pracovná náplň:

 • samostatné konzervovanie zbierkových predmetov s mechanickou a chemickou úpravou kovu, dreva, textilu, skla a papiera
 • spolupráca s kurátorom pri inštalácii exponátov pre stvárňovanie expozícií a výstav
 • vedenie odbornej evidencie zbierkových predmetov určených na konzervovanie
 • sanačné konzervovanie zbierkových predmetov so zameraním na materiálové skupiny
 • využívanie odborných technologických postupov z oblasti ošetrovania zbierkových
 • kontrola a udržiavanie vhodných klimatických podmienok
 • zabezpečenie prostriedkov na prácu s danými materiálmi
 • vykonávanie pravidelných kontrol zbierkového fondu  
 • evidencia bezpečnostných kariet k používaným chemickým látkam 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Výška funkčného platu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od odbornej praxe a skúseností uchádzača. Nástupný plat vo výške 1300,- eur.

 

Benefity:

 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • flexibilná pracovná doba
 • účasť na kultúrnych podujatiach konaných na Trenčianskom hrade
 • ICOM karta – bezplatné vstupné do svetových múzeí
 • účasť na športovom podujatí
 • účasť na poznávacom zájazde
 • mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie /prac. pomer trvá viac ako 6 mesiacov/
 • možnosť odbornej sebarealizácie a osobného rastu
 • príspevok na rekreáciu
 • možnosť absolvovania odborných konferencií

 

Životopis s prehľadom zamestnaní posielajte do odvolania ponuky na:

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, 912 50 TRENČÍN

E-mailom:      personalne@muzeumtn.sk

 

Uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.