Voľné pracovné miesto: "Marketing a propagácia" AKTUÁLNE

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE

Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín

hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie

 

MARKETING  a  PROPAGÁCIA

 

Pre pracovisko: Trenčianske múzeum

Počet pracovných miest:    1

Nástup: asap

Podmienky:

-   ukončené úplne stredné vzdelanie

-   2 ročná prax s prípravou a organizovaním kultúrnych akcii, podujatí a výstav

-   kreativita a schopnosť navrhovať vlastné riešenia na základe zadania

-   samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť

-    časová flexibilita, proaktívny prístup

-    odolnosť voči stresu

-   skúsenosti so spravovaním internetových stránok

-   skúsenosti so spravovaním sociálnych sietí

-   výborná znalosť slovenského jazyka slovom a písmom        

-   bezúhonnosť

-   skúsenosti s fotografovaním

-   vítané sú skúsenosti s grafickými programami Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop)

 minimálne na užívateľskej úrovni

 

Charakteristika činnosti:

-   organizovanie, zabezpečenie a koordinácia kultúrnych podujatí Trenčianskeho múzea a všetkých jeho pobočiek

-   aktívne vyhľadávanie nových obchodných partnerov a dodávateľov služieb

-   zadávanie, objednávanie prezentačných predmetov, jednotného vizuálu, prezentačných tv spotov, databázy prezentačných fotografií Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek

-   propagačné aktivity (PR podujatia, výstavy)

-   zabezpečovanie rôznych súťaží pre návštevníkov trenčianskeho múzea a jeho pobočiek

-   zabezpečovanie prieskumov trhu, spätnej väzby od návštevníkov Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek

-   príprava marketingového plánu a stratégie

-   spolupráca s marketingovým oddelením pri vytváraní kreatívnych koncepcií

-   edičná činnosť (v spolupráci s jednotlivými oddeleniami Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek)

-   informovanie verejnosti o činnosti Trenčianskeho múzea a jeho pobočiek prostredníctvom webovej stránky, ale aj tlačovín

-   spravovanie sociálnych sietí (Facebook – Trenčianske múzeum, Trenčiansky hrad; Instagram, Youtube a ďalšie využiteľné informačné kanály)

-   spravovanie webovej stránky Trenčianskeho múzea a Trenčianskeho hradu

 

Benefity zamestnávateľa:

  • flexibilná pracovná doba

 

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny

Zamestnávateľ poskytne plat min. 800,00 eur v závislosti od odbornej praxe

 

Životopis s prehľadom zamestnaní posielajte písomne alebo osobne:

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, 912 50 TRENČÍN

E-mailom:        personalne@muzeumtn.sk

 

Uchádzači  spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.