Voľné pracovné miesto: "MÚZEJNÝ PEDAGÓG, SPRIEVODCA"

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE

hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon

práce vo verejnom záujme do funkcie

 

MÚZEJNÝ PEDAGÓG, SPRIEVODCA

 

 

Pracovisko: Draškovičov kaštieľ v Čachticiach

Počet pracovných miest: 1

Nástup: asap

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú a následným predĺžením na dobu neurčitú, 100% úväzok

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • ukončené úplne stredné vzdelanie
 • prax v oblasti tvorivej a interaktívnej práce s ľuďmi
 • bezúhonnosť
 • samostatnosť
 • organizácia a plánovanie práce
 • asertivita
 • tvorivosť a prezentovanie
 • komunikatívnosť a tímová práca
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • pozitívny a svedomitý prístup k práci
 • pozitívna orientácia na verejnosť a návštevníka
 • výborná znalosť slovenského jazyka slovom a písmom        
 • ovládanie cudzieho jazyka výhodou

 Charakteristika činnosti:

 • spracovanie systému lektorovania
 • samostatná realizácia a zabezpečenie tvorivých dielní a vzdelávacích programov
 • spolupráca s kurátormi múzea pri príprave ideových návrhov a obsahového zamerania programov určených pre deti a mládež rozličných stupňov škôl
 • príprava - spracovanie ideového a obsahového zámeru, návrh a realizácia vyučovacích hodín
 • poskytovanie základných informácií o kaštieli a jeho úlohách pre návštevníkov
 • aktívna účasť pri realizácii súvisiacich prezentačných a projektových aktivít kaštieľa
 • pokladňa /predaj vstupeniek a suvenírov/
 • čistota expozícií

 

Základná mzda (brutto):

Výška funkčného patu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od odbornej praxe a skúseností uchádzača. Nástupný plat min. vo výške 1100 eur.

 

Benefity:

 • pracovný čas podľa rozpisu služieb
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • účasť na podujatiach konaných zamestnávateľom
 • ICOM karta – bezplatný vstup do svetových múzeí
 • mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (ak prac. pomer trvá viac ako 6 mesiacov)

 

Životopis s prehľadom zamestnaní posielajte do odvolania ponuky:

E-mailom: personalne@muzeumtn.sk

Poštou: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Jilemnického 532/2, 911 01 Trenčín

 

Uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.