Voľné pracovné miesto: „Prevádzkový/á manažér/ka oddelenia správy hradu Trenčianskeho múzea v Trenčíne“

Trenčianske múzeum v Trenčíne

prijme do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme

na obsadenie miesta

„Prevádzkový/á manažér/ka oddelenia správy hradu

Trenčianskeho múzea v Trenčíne“

Pracovisko: Trenčiansky hrad 

Počet pracovných miest: 1

Nástup: ASAP

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • Ukončené úplne stredoškolské vzdelanie
 • Občianska a morálna bezúhonnosť
 • Samostatnosť
 • Organizačné schopnosti
 • Administratívne schopnosti
 • Schopnosť riešiť problémy
 • Odolnosť voči stresu
 • Znalosť práce s MS OFFICE
 • Znalosť cudzieho jazyka (AJ/NJ)
 • Znalosť prípravy rozpisov služieb
 • Prax v odbore vítaná

Charakteristika činnosti:

 • Organizovanie návštevníckej prevádzky na Trenčianskom hrade, Katovom dome a Kostnici (objednávky, organizačné zabezpečenie  sprievodcovských služieb).
 • Vypracovanie rozpisu služieb.
 • Príprava podkladov k vystaveniu faktúr.
 • Koordinácia oddelenia počas trvania investičných akcií (zmena cenníka, úprava prehliadkových okruhov, informácie návštevníkom).
 • Koordinácia oddelenia počas konania akcií oddelenia marketingu (rozdelenie úloh, oboznámenie zamestnancov).
 • Administratívne činnosti.
 • Základné technické zručnosti. 

Základná mzda (brutto):

Výška funkčného patu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od odbornej praxe a skúseností uchádzača. Nástupný plat min. vo výške 1100,- eur. 

Benefity:

 • miesto výkonu práce v centre Trenčína
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • flexibilná pracovná doba
 • účasť na kultúrnych podujatiach konaných na Trenčianskom hrade
 • ICOM karta – bezplatné vstupné do svetových múzeí
 • firemné aktivity
 • mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (ak prac. pomer trvá viac ako 6 mesiacov)
 • príspevok na rekreáciu

 

Životopis s prehľadom zamestnaní posielajte do odvolania ponuky:

e-mailom: personalne@muzeumtn.sk

 

Uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.