Voľné pracovné miesto: "Správca objektu, sprievodca, pokladník"

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE

Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín

hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon

práce vo verejnom záujme do funkcie

 

SPRÁVCA OBJEKTU, SPRIEVODCA,

POKLADNÍK

(sprevádzanie a výklad v kultúrnych zariadeniach alebo pamiatkových objektoch)

 

Pre pracovisko:  Draškovičov kaštieľ v Čachticiach

Počet pracovných miest:  1

Nástup:     marec – apríl 2024

Trvanie prac. pomeru: trvalý pracovný pomer

Podmienky:  

 • ukončené min. stredoškolské vzdelanie,
 • bezúhonnosť,
 • flexibilita,
 • samostatnosť,
 • komunikatívnosť,
 • kreatívnosť,
 • flexibilita pracovať aj cez víkendy a sviatky,
 • znalosť cudzieho jazyka

 Náplň práce:

 • starostlivosť o objekt a zeleň v okolí (drobná údržba, zabezpečenie čistoty a údržby prevádzky)
 • sprevádzanie a organizovanie návštevníkov expozície,
 • príprava expozície na vyučovanie pre žiakov základných a stredných škôl,
 • príprava prednášok pre rôzne skupiny návštevníkov,
 • príprava a realizácia interaktívnych prvkov (pracovné listy, kvízy, makety),
 • príprava a realizácia tvorivých dielní, predaj propagačného materiálu a vstupeniek, vedenie pokladne,
 • podávanie informácii o turistických možnostiach v okolí a kultúrnom dianí,
 • nahlasovanie stavu elektromeru a vodomeru na predpísaných tlačivách vždy ku koncu kalendárneho mesiaca,
 • administratívne práce spojené s chodom pobočky,
 • starostlivosť o bezpečnosť zbierkových predmetov

 Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Výška funkčného platu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od odbornej praxe a skúseností uchádzača. Zamestnávateľ poskytne plat minimálne vo výške 1100,- eur.

Benefity:

 • pracovný čas podľa rozpisu služieb (utorok – nedeľa od 9,00 do 17,00 hod.),
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona,
 • účasť na kultúrnych podujatiach konaných na Trenčianskom hrade,
 • ICOM karta – bezplatné vstupné do svetových múzeí,
 • účasť na športovom podujatí,
 • účasť na poznávacom zájazde,
 • mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie ( ak prac. pomer trvá viac ako 6 mesiacov)

 Životopis s prehľadom zamestnaní posielajte na:

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, 912 50 TRENČÍN

E-mailom:      personalne@muzeumtn.sk

 Uchádzači  spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.