Odpredaj, nájom majetku

12.6.2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne vypisuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade.

31.5.2018

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín Zámer priameho nájmu č. 5/2018 bol zverejnený: dňa 23.04.2018 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 23.04.2018 na internetovej stránke vyhlasovateľa a v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon č....

25.5.2018

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade č. 06/2018.

23.4.2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemok na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. 1186/41,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení...

9.3.2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Trenčianskeho múzea v Trenčíne, oddelenie Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom.

24.1.2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom časti nebytového priestoru na Trenčianskom hrade, mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku...

31.3.2017

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Trenčianskeho múzea v Trenčíne, oddelenie Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom.

9.9.2016

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Trenčianskeho múzea v Trenčíne, oddelenie Podjavorinského múzea v Novom meste nad Váhom.

25.7.2016

Trenčianske múzeum v Trenčíne vypisuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na Trenčianskom hrade, objekt „administratívna budova“ (tzv. „skleník“), kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších...