Faktúra DF100/24
Dátum vyhotovenia: 12.2.2024
Faktúra doručená: 14.2.2024
Číslo zmluvy: VP/23/50070/002
Dodávateľ
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel (Hudba reprodukovaná ľubovoľným technickým zariadením v múzeách, galériách...) - Hrad, 64.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,80 EUR
ceny sú vrátane DPH