Faktúra DF127/23
Dátum vyhotovenia: 3.3.2023
Faktúra doručená: 8.3.2023
Číslo zmluvy: N 6194-01/2016
Dodávateľ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IČO: 31320155
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Provízie a poplatky za platobný terminál č. 2 za mesiac február/2023 - Hrad, 53.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,28 EUR
ceny sú vrátane DPH