Faktúra DF132/24
Dátum vyhotovenia: 1.3.2024
Faktúra doručená: 5.3.2024
Číslo zmluvy: ZoNNP 8/2024
Dodávateľ
BizLink Industry Slovakia spol. s r. o.
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
IČO: 53819071
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Nájomné za nebytové priestory marec/2024 - TM, 3255.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 255,84 EUR
ceny sú vrátane DPH