Faktúra DF805/23
Dátum vyhotovenia: 3.11.2023
Faktúra doručená: 10.11.2023
Číslo zmluvy: N 6194-01/2016
Dodávateľ
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IČO: 31320155
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Provízie a poplatky za platobný terminál č. 1 za mesiac október/2023 - Hrad, 104.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
104,59 EUR
ceny sú vrátane DPH