Faktúra DFK017/23
Dátum vyhotovenia: 8.8.2023
Faktúra doručená: 8.8.2023
Číslo zmluvy: ZoVSD 148/2022
Dodávateľ
BASID s.r.o.
M. Kukučína 57
018 61 Beluša
IČO: 51831228
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Výkon stavebného dozoru stavby na stavbe "Rekonštrukcia bleskozvodovej sústavy objektov horného hradu" - Hrad, 4800 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 800,00 EUR
ceny sú vrátane DPH