Objednávka OBJV002/18
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Plynárenská 6
82109 Bratislava
IČO: 31331131
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Pracovné kalendáre, 1.44 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
69,12 EUR
ceny sú vrátane DPH