Objednávka OBJV004/18
Dodávateľ
DREVONA MARKET s.r.o.
Výhonská 1
835 10 Bratislava
IČO: 50443003
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Dosky, 302.7 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
302,70 EUR
ceny sú vrátane DPH