Objednávka OBJV007/22
Dodávateľ
Mgr. Art. Barbora Němečková, ArtD.
Kominárska 6
831 04 Bratislava 3
IČO: 001900
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
reštaurátorsky návrh
Názov položky:
Návrhy na reštaurovanie, 60 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH