Objednávka OBJV008/22
Dodávateľ
Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 9
811 09 Bratislava
IČO: 35800861
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Uverejnenie inzercie, reklamy, 94.8 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
94,80 EUR
ceny sú vrátane DPH