Objednávka OBJV012/24
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Vytýčenie trasy nutne ku kolaudácii
Názov položky:
Rôzne služby, 120 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH