Objednávka OBJV018/18
Dodávateľ
Technické služby mesta Nové Mesto n/ Váh.
Banská 6279/1
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 00350656
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Prenájom kontajnera, 200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH