Objednávka OBJV021/24
Dodávateľ
MAP GEO DCA s.r.o.
Pod hájom 4254/210
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 52736326
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Vypracovanie geometrického plánu
Názov položky:
Geodetické zameranie, 450 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
450,00 EUR
ceny sú vrátane DPH