Objednávka OBJV022/18
Dodávateľ
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
94921 Nitra
IČO: 166723
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Knihy,časopisy, 70 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
70,00 EUR
ceny sú vrátane DPH