Objednávka OBJV025/18
Dodávateľ
Kultúrne centrum Kubra
Kubranská 94
911 01 Trenčín
IČO: 37914120
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Umelecké vystúpenie , 30 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH