Objednávka OBJV025/24
Dodávateľ
Green Wave Recycling
Moyzesova 537/15
949 01 Nitra
IČO: 45539197
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Skartovanie vyradených registr.záznamov na základe rozhodnutia Štátneho archívu v Trenčíne č.SAT-2-2024/000584-002 z 30.1.2024
Názov položky:
Rôzne služby, 276 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
276,00 EUR
ceny sú vrátane DPH