Objednávka OBJV027/18
Dodávateľ
EP Slovakia s.r.o.
Ďurgalova 16
831 01 Bratislava-Nové Mesto
IČO: 50605836
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Posypový materiál, 550.19 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
550,19 EUR
ceny sú vrátane DPH