Objednávka OBJV030/24
Dodávateľ
RAJAPACK s.r.o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava
IČO: 50398385
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Krabice na sťahovanie
Názov položky:
Rôzny materiál, 1000 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 000,00 EUR
ceny sú vrátane DPH