Objednávka OBJV033/24
Dodávateľ
Mgr. Art. Barbora Němečková, ArtD.
Zvolenská 11
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 00000000
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Kópie dokumentov pre výstavné účely
Názov položky:
Rôzne služby, 280 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
280,00 EUR
ceny sú vrátane DPH