Objednávka OBJV034/24
Dodávateľ
Michal Záhora - MIZA
Kordíky 191
97634 Kordíky
IČO: 44052111
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Pásky do štítkovačov na značenie majetku a zbierkových predmetov TM
Názov položky:
Rôzny materiál, 200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH