Objednávka OBJV036/24
Dodávateľ
AGRONOVA SERVIS, s.r.o.
Malý Kiar 165
934 01 Levice
IČO: 36825387
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Obhliadka priestorov centrálneho depozitára za účelom fumigácie
Názov položky:
Rôzne služby, 180 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH