Objednávka OBJV040/22
Dodávateľ
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
94921 Nitra
IČO: 166723
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
časopis SA a ŠZ
Názov položky:
Časopisy, 5.1 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
5,10 EUR
ceny sú vrátane DPH