Objednávka OBJV047/17
Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Vajenského nábrežie 2
810 06 Bratislava
IČO: 00164721
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Knihy,časopisy, 21.26 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
21,26 EUR
ceny sú vrátane DPH