Objednávka OBJV052/22
Dodávateľ
Erson Recycling, s.r.o.
Soblahovská 3479
911 01 Trenčín
IČO: 36331201
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
uskladnenie stavebného odpadu
Názov položky:
Uskladnenie odpadu, 120 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH