Objednávka OBJV057/22
Dodávateľ
Fork, s.r.o.
Pribinova 274/4
036 01 Martin
IČO: 44311061
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
samolepky na označenie schodov
Názov položky:
Rôzny materiál, 16 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
16,00 EUR
ceny sú vrátane DPH