Objednávka OBJV058/17
Dodávateľ
KvalitneVoliere.sk, Leopold Šikyňa
Suchá Hora 195
027 13 Suchá Hora
IČO: 44225059
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Voliéry , 450 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
900,00 EUR
ceny sú vrátane DPH