Objednávka OBJV060/17
Dodávateľ
Mgr. art. Martin Šumaj
Partizánska 2920/6
911 01 Trenčín
IČO: 45357277
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Reštaurátorsky výskum, 1200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH