Objednávka OBJV060/18
Dodávateľ
Forsting, s.r.o.
Sládkovičova 2497
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Brzdy, 5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
20,00 EUR
ceny sú vrátane DPH