Objednávka OBJV062/17
Dodávateľ
ANTES Group s.r.o.
Obchodná 2501
913 21 Trenčianska Turná
IČO: 45704848
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Odborná prehliadka, 300 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH