Objednávka OBJV063/20
Dodávateľ
ASIRAL GmbH & Co. KG
Hermann-Wehrle-Str. 15
67433 Neustadt/Weinstt. Deutschland
IČO: 245824190
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
dezinfekcia
Názov položky:
Dezinfekčný prostriedok, 900 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
900,00 EUR
ceny sú vrátane DPH