Objednávka OBJV064/18
Dodávateľ
go to media s.r.o.
Ľudovíta Stárka 2840/707
911 05 Trenčín
IČO: 46311149
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Tlačiarenske služby, 100 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH