Objednávka OBJV065/22
Dodávateľ
COLORLAK SK, s.r.o.
Soblahovská 3486
911 01 Trenčín
IČO: 36254487
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
údržbársky materiál
Názov položky:
Údrž.mat., 31.18 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
31,18 EUR
ceny sú vrátane DPH