Objednávka OBJV068/17
Dodávateľ
SIGMA PUMPY SK, s.r.o.
Trenčianska 1887/29
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36312509
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Servisný zásah, 200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH