Objednávka OBJV069/17
Dodávateľ
Ing. Ziaček Pavel
Okružná 78
019 01 Ilava-Klobušice
IČO: 37189000
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Znalecký posudok, 150 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH