Objednávka OBJV070/18
Dodávateľ
Stredná odborná škola
Pruské 294
018 52 Pruské
IČO: 00159298
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Kosenie plôch, 600 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
600,00 EUR
ceny sú vrátane DPH