Objednávka OBJV070/20
Dodávateľ
Ing. Juraj Šinka-STATIKA
Nad tehelňou 2311/49
911 01 Trenčín
IČO: 30348757
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
odborný statický posudok
Názov položky:
Odborné stanovisko, 400 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
400,00 EUR
ceny sú vrátane DPH