Objednávka OBJV070/22
Dodávateľ
HRV,s.r.o.
Bratislavská 2078/27
911 05 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
tlač plagátov
Názov položky:
Tlač plagátov, 26 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
26,00 EUR
ceny sú vrátane DPH